Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, co jest jedną z najważniejszych podstaw zatrudnienia i nieodłącznym aspektem pozwalającym firmie prawidłowo funkcjonować, to odpowiedzi na to pytanie należy szukać w znanym, prawie każdemu szkoleniu BHP. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, bo tak brzmi rozwinięcie tego skrótu to niesamowicie ważny zbiór zasad, który określa, w jaki sposób należy wykonywać pracę, a przede wszystkim, jak robić to w sposób bezpieczny i higieniczny. Bez odpowiedniego szkolenia oraz dostatecznej wiedzy na temat zasad i przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy na określonym stanowisku, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania zawodu.

Szkolenie BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek, zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Przecież życie i zdrowie ludzkie to najważniejsze wartości, które z powodu niedostatecznej wiedzy na temat zagrożeń czyhających podczas wykonywania określonych czynności w pracy, można bardzo łatwo nadszarpnąć. Lekceważąc to szkolenie, istnieje ryzyko narażenia na straty zarówno siebie, pracodawcę, jak i całego zakład pracy. Dlatego należy przyjrzeć się bliżej zagadnieniom związanym z tym tematem. Należą do nich kwestie, takie jak: podstawowe rodzaje szkoleń BHP, charakterystyka szkoleń BHP, przebieg szkoleń BHP, cel szkoleń BHP, gdzie wykonać takie szkolenie oraz jak udokumentować jego odbycie.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP można podzielić na dwie kategorie, są to szkolenia wstępne oraz okresowe. Ich podstawowa różnica polega na tym, że te pierwsze są przeprowadzane, jeszcze przed dopuszczeniem jakiegoś pracownika do pracy, natomiast okresowe to rodzaj kursów, które odbywają się w trakcie okresu zatrudnienia, a częstość ich wykonywania jest z góry określona przez rodzaj i warunki pracy.

Wstępne szkolenie BHP

Podstawową funkcją takich szkoleń jest dostarczenie pracownikom, jeszcze przed rozpoczęciem pracy w zawodzie, wiedzy na temat wykonywanego zawodu wraz z informacjami na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uświadomienie go o zagrożeniach wynikających z wykonywania obowiązków. W skład tego szkolenia wchodzi instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Pierwszy dotyczy przepisów BHP zawartych w kodeksie pracy, przepisów BHP obowiązujących w regulaminie pracy konkretnego przedsiębiorstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Natomiast instruktaż stanowiskowy ma związek z konkretnym stanowiskiem pracy. Szkolenie dotyczy uświadomienia o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem, sposobach ochrony przed niebezpieczeństwem oraz metodach bezpiecznego wykonywania pracy.

Okresowe szkolenie BHP

Celem takiego szkolenia jest przypomnienie sobie wiedzy z zakresu BHP lub wzbogacenie jej o nowe zasady i przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Okresowe szkolenie BHP jest bardzo potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy pracujesz w zawodzie, który bardzo szybko się rozwija i co jakiś czas pojawiają się coraz to nowsze metody i rozwiązania, które wymagają szerszej wiedzy na ich temat. Wszystko po to, aby pracowało Ci się dobrze i w bezpiecznych warunkach.

Szkolenie BHP Katowice

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pracodawca nie może dopuścić do wykonywania zawodu, pracownika, który nie odbył obowiązkowego szkolenia BHP, przede wszystkim dlatego, że brak odpowiedniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwo i higieny pracy przynosi same złe konsekwencje. Aby mieć pewność co do dobrze przeprowadzonego szkolenia, należy wybrać tylko sprawdzone firmy i organizacje, które się tym zajmują.

Oferta firmy AGM

Przedsiębiorstwo konsultingowe posiada w swoich szeregach profesjonalistów, którzy w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska, przeprowadzą najpotrzebniejsze kursy i szkolenia. Osoby pracujące w tej firmie posiadają ogromną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy i z chęcią się nią podzielą, pokazując również jej praktyczne zastosowanie. Szkolenia BHP Katowice – jak udokumentować jego odbycie? Po przejściu kursu BHP firma przeprowadzająca je, wystawia Ci potwierdzenie, na którym pisemnie oświadczasz, że zapoznałeś się z obowiązującymi zasadami i obiecujesz ich bezwzględne przestrzeganie.