Bycie rodzicem to nie lada zadanie. To ogromna radość, która powiązana jest z miłością do tej wspaniałej istoty zwanej dzieckiem. Nie ma nic cenniejszego od więzi matki i jej pociechy. Życie jednak nie zawsze wygląda tak kolorowo, jakby każdy sobie to wyobraża. Niekiedy bywa tak, że mama wraz z dziećmi nie ma gdzie się podziać. Czy w takim razie można prosić o miejsce w specjalnych placówkach? Jak dostać się do domu samotnej matki?

Przyjęcie do domu samotnej matki

Wbrew pozorom, dom dla samotnych matek to nie miejsce, gdzie można pojawić się w każdej chwili, ciesząc się dachem nad głową, ciepłem oraz łóżkiem. Aby otrzymać kawałek przestrzeni w takiej placówce, w pierwszej kolejności należy odwiedzić ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania. To od wizyty w takim miejscu rozpoczyna się cała procedura.

Ośrodek ma dwa tygodnie na to, aby skompletować całościowy wniosek, który zostanie skierowany do starosty. To fakt, że procedury mogą wydawać się skomplikowane. Jednak nie brakuje samotnych matek, a ilość takich placówek i dostępnych miejsc jest mocno ograniczona.

Formalności do spełnienia

Zasady przyjęcia do domu samotnej matki jasno mówią, że potrzebne są odpowiednie dokumenty, aby wpłynąć na wydanie pozytywnej decyzji. Na liście formalności do załatwienia znaleźć można:

  • rodzinny wywiad środowiskowy – powinien zostać przeprowadzony przez pracownika z ośrodka pomocy społecznej;
  • opinia ośrodka pomocy społecznej – to w nim placówka wypowiada się, czy faktycznie istnieje konieczność umieszczenia matki w takim domu, czy też nie;
  • zgoda ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca.

Ważne jest również wydanie zaświadczenia lekarskiego. To właśnie w nim koniecznie trzeba zawrzeć brak ewentualnych przeciwwskazań do zamieszkania w takim miejscu. Matka/ojciec (tak, mężczyźni również mają szansę na to, aby ubiegać się o miejsce w takiej placówce, jeżeli tego wymaga sytuacja) powinni również posiadać stosowne dokumenty dziecka, w tym odpis aktu urodzenia oraz książeczkę zdrowia. Jeżeli ma się do czynienia z osobą niepełnoletnią, zachodzi konieczność wydanie opinii przez sąd.

O czym nie można zapomnieć?

Tak mniej więcej przedstawiają się warunki przyjęcia do domu samotnej matki. Nie można zapomnieć o tym, aby rodzic zastrzegł odpowiednio wcześniej, jaki sposób otrzymania decyzji preferuje – czy ma ona zostać skierowana korespondencyjnie na wskazany adres, czy też ktoś będzie wolał odebrać ją osobiście. Trzeba jednak mieć pewną świadomość, że to nie tylko prawidłowo wypełniony wniosek jest ważny.

Nawet jeżeli ktoś otrzymał pozytywną (na szczęście!) decyzję, powinien pamiętać o dopasowaniu się do zasad, jakie panują w domach samotnej matki. Ważna jest każda osoba, która trafia pod dach takiej placówki. Nie można oczekiwać specjalnego traktowania, ponieważ wszyscy znajdujący się w niej ludzie mają kiepską sytuację. Należy również pamiętać o tym, aby wykazać chęć współpracy z pracownikami domu samotnej matki. Nie można bowiem traktować tego ośrodka jako stałego miejsca zamieszkania aż do ukończenia przez dziecko pełnoletności.

Dom samotnej matki to tak naprawdę rozwiązanie tylko na okres przejściowy, które ma pomóc rodzicowi odbić się od dna. Pracownicy pomagają odpocząć, powrócić do dobrej kondycji psychicznej, jak również motywują do m.in. szukania pracy, dzięki czemu łatwiej będzie stanąć na nogi, rozpoczynając nowy rozdział w życiu. Jeżeli ktoś świadomie zignoruje taką pomoc, może liczyć się z tym, że zostanie usunięty z domu samotnej matki.

Na ogół bywa tak, że okres przebywania w domu samotnej matki wynosi jeden rok. Ze względu na szczególne warunki, które uzależnione są od sytuacji każdej osoby, okres ten może zostać wydłużony. Wszystko jednak zależne jest od władz placówki.

Nie brakuje osób, które każdego dnia starają się o miejsce w takich placówkach. Mogą to również zrobić kobiety, jakie dopiero są w ciąży. Każdy ma przy tym możliwość skorzystania z pełni świadczeń zdrowotnych, jeżeli znajduje się pod opieką domu samotnej matki.