Zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców, świadectwo energetyczne pełni niezwykle ważną rolę. To dokument przedstawiający informacje na temat efektywności energetycznej budynku czy mieszkania, pozwalający ocenić, ile energii zużywa dane miejsce oraz jakie są potencjalne koszty związane z eksploatacją. Wiele osób jednak nie wie, jak takie świadectwo uzyskać. Artykuł ten ma na celu rozwianie wszystkich wątpliwości związanych z tą kwestią.

Świadectwo energetyczne – jak je uzyskać?

Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać świadectwo energetyczne:

  1. Wybór audytora energetycznego: Aby uzyskać świadectwo energetyczne, musisz zatrudnić kwalifikowanego audytora energetycznego. Powinien być to specjalista posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych, zarejestrowany w odpowiednim rejestrze lub posiadający certyfikat kompetencji zawodowych.
  2. Przygotowanie dokumentacji: Przed wizytą audytora przygotuj wszelką dostępną dokumentację techniczną budynku, która może być potrzebna do oceny jego efektywności energetycznej. Może to obejmować plany budowlane, informacje o zastosowanych materiałach izolacyjnych, systemach grzewczych i wentylacyjnych, a także dotychczasowe rachunki za energię.
  3. Wizyta audytora energetycznego: Audytor przeprowadzi wizję lokalną, podczas której oceni stan techniczny budynku, jego izolacyjność, systemy grzewcze i wentylacyjne oraz inne elementy wpływające na zużycie energii. Może również zebrać informacje potrzebne do wykonania obliczeń energetycznych.
  4. Obliczenia i analiza: Na podstawie zebranych danych i dostarczonej dokumentacji, audytor przeprowadzi obliczenia, aby określić zapotrzebowanie na energię budynku. Analiza ta uwzględni różne czynniki, takie jak lokalizacja budynku, jego orientacja względem stron świata, typ i grubość izolacji, efektywność energetyczną instalacji itp.
  5. Wydanie świadectwa energetycznego: Po zakończeniu analizy i obliczeń, audytor sporządzi świadectwo energetyczne. Dokument ten będzie zawierał informacje o klasie efektywności energetycznej budynku, określonej na skali od A+ (bardzo energooszczędny) do G (bardzo mało energooszczędny), a także rekomendacje dotyczące możliwych ulepszeń w celu poprawy efektywności energetycznej.
  6. Rejestracja świadectwa: W niektórych krajach świadectwo energetyczne może wymagać rejestracji w odpowiednich bazach danych urzędów lub instytucji nadzorujących.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez określony czas, który może różnić się w zależności od przepisów krajowych, zazwyczaj jest to od 5 do 10 lat.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne w Gorzowie Wielkopolskim?

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego w Gorzowie Wielkopolskim, jak w każdej lokalizacji, może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym od rodzaju i rozmiaru budynku, jego stanu, złożoności konstrukcji, a także od doświadczenia i stawek audytora energetycznego. Cena jest również uzależniona od rynku lokalnego i aktualnego popytu na tego typu usługi.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów, najlepiej jest zasięgnąć ofert od kilku różnych firm lub audytorów energetycznych działających w Gorzowie Wielkopolskim.