Nierzadko zdarza się, że ktoś dysponuje ważnymi dokumentami, które musi złożyć w polskim urzędzie. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy są one sporządzone w innym języku. Co zrobić w takiej sytuacji? W końcu w Polsce jedynym językiem urzędowym jest polski. W takiej sytuacji nieoceniona może okazać się pomoc tłumacza przysięgłego. Angielski, niemiecki czy rosyjski to tylko niektóre języki, których tłumaczenie oferują podobne osoby. Jednak czy cena takiej usługi jest droga? Co składa się na koszt tłumaczenia?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile należy zapłacić za usługę tłumacza przysięgłego, warto dowiedzieć się, czym zajmuje się ta osoba. Tłumaczem przysięgłym może zostać każdy posiadający obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Ponadto osoba musi bezbłędnie znać język polski. Ponadto musi posiadać zdolność do czynności prawnych, a także tytuł magistra. Ostatnim wymaganiem jest zdanie egzaminu pisemnego oraz ustnego przez Państwową Komisją Egzaminacyjną.

U tłumacza przysięgłego można bez problemu przetłumaczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Niezależnie od tego, czy ktoś wyjeżdża z Polski, czy właśnie wraca do tego kraju, niezbędne może okazać się tłumaczenie zaświadczeń oraz dokumentów urzędowych. Najczęściej tłumaczone dokumenty, przy których tłumaczeniu może pomóc tłumacz przysięgły, to m.in. dyplom ukończenia studiów czy świadectwo maturalne, akt ślubu, a nawet zaświadczenie o niekaralności.

Co wpływa na cenę tłumaczenia?

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zakłada, że jedna strona tłumaczenia to 1125 znaków. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych liczba ta wynosi 1500 lub 1800 znaków ze spacjami. Oznacza to, że im dłuższy będzie tłumaczony tekst, tym więcej będzie musiał zapłacić klient. Zwykle dużo mniejszy jest koszt tłumaczenia tekstu na język polski. Tłumacze przysięgli za tego typu teksty obniżają cenę zwykle o połowę. Natomiast za tłumaczenie tekstów specjalistycznych należy dopłacić 25 procent wartości bazowej.

Ponadto należy pamiętać, że tłumaczenia wymagają również wszelkiego rodzaju pieczątki oraz adnotacje, za które trzeba będzie dodatkowo dopłacić. Tłumacze przysięgli najczęściej rozliczają się z klientami w formie ryczałtu. Obowiązują u nich stałe stawki za akt małżeństwa, dowód rejestracyjny, czy zaświadczenie o niekaralności. Klienci najczęściej przychodzą właśnie z tego typu dokumentami, warto więc zawsze pokazać je i dopytać się o wycenę konkretnego przypadku.

Tłumaczenie konkretnego tekstu zależy przede wszystkim od tego, z jakim językiem ma się do czynienia. Tłumacz przysięgły angielski (Gdynia) to jedna z najpopularniejszych usług, jest to bowiem najpopularniejszy język. Jednak stawki za pozostałe języki są do siebie bardzo zbliżone. Ważne jest jednak, żeby pamiętać, żeby trzymać się konkretnego progu cenowego. Oferty, które są znacznie niższe mogą oznaczać, że klient ma do czynienia z mało profesjonalnym tłumaczem.