W życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje, które sprawią, że stanie się on niewypłacalny. Choć najczęściej dłużnicy kojarzą nam się z osobami nieodpowiedzialnymi, nie zawsze przyczyną trudności w spłacie zobowiązań muszą być pochopne decyzje. Na szczęście prawo przewiduje rozwiązanie, które pomaga wyjść z długów – jest nim upadłość konsumencka. Kto i jak może ją ogłosić, podpowiadamy w poniższym artykule.

Na czym polega upadłość konsumencka? Kraków

Ogłosić upadłość konsumencką mogą osoby, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy. Kiedyś z takiej opcji mogły skorzystać tylko dłużnicy, którzy znaleźli się w tej sytuacji wyłącznie z powodów niezależnych od siebie, a więc na przykład choroby. W 2020 prawo upadłościowe zostało zmienione, a dzięki temu drugą szansę mogą otrzymać także ci, którzy stali się niewypłacalni z powodu umyślnego zaniedbania swoich kwestii finansowych, czyli także osoby, które pochopnie wzięły na swoje barki szereg zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu wyjście z długów. Może to nastąpić na drodze ich częściowego lub całościowego umorzenia lub spłaty należności z posiadanego majątku. Może to uczynić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Co ważne, wniosek może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i wierzyciel. Od lipca 2021 roku można to uczynić poprzez system teleinformatyczny.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Kraków

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Aby o nią wnioskować, należy skorzystać ze wspomnianego systemu teleinformatycznego lub udać się do sądu rejonowego, właściwego z racji na miejsce zamieszkania. Wśród załączników do wniosku powinny się znaleźć dokumenty potwierdzające istnienie długu oraz jego wysokość, a także te, które mówią o przyczynie jego powstania. W przypadku upadłości konsumenckiej opłata sądowa, którą należy wnieść, wynosi jedynie 30 złotych. Rozpatrywanie wniosku odbywa się w ramach niejawnego posiedzenia, które jest możliwe bez obecności samego dłużnika.

Aby zyskać pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony z jak największą korzyścią dla nas, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika od upadłości konsumenckiej w Krakowie. Dzięki temu będziemy wiedzieć, na jaki wyrok możemy liczyć i będziemy mogli się na niego przygotować.

Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika

Choć w przypadku upadłości konsumenckiej jest możliwe całkowite umorzenie długów, rzadko się tak zdarza. Znacznie częściej będziemy musieli spłacić część naszych zobowiązań. W takim wypadku sąd ustala plan spłaty lub/i nakazuje likwidację majątku posiadanego przez dłużnika. Oznacza to, że może on utracić samochód czy nawet mieszkanie, natomiast do ,,nietykalnych” części majątku należą rzeczy niezbędne w życiu codziennym, na przykład lodówka. Warto również zdawać sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z długotrwałym i nierzadko dotkliwym ograniczeniem w kwestii zarządzania swoimi pieniędzmi. Jest to jednak jedyny sposób na to, by wyjść z długu bez większego szwanku.