Rolnictwo to wymagająca praca, w której konieczna jest znajomość działania i stosowania różnorodnych substancji. Wiele z nich jest niezbędnych do tego, by uprawa cechowała się wysokim plonowaniem, była odporna na różne choroby, a rośliny miały zapewnione wszystko, czego potrzebują do zdrowego wzrostu. Profesjonalny rolnik musi zatem wiedzieć, co to jest wapno nawozowe – odgrywa ono bowiem kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego odczynu gleby.

Dlaczego rolnik musi wiedzieć, co to jest wapno nawozowe?

Gdy gleba zawiera zbyt mało magnezu, dochodzi do jej nadmiernego zakwaszenia. Ono natomiast niesie za sobą szereg niekorzystnych dla rolnika konsekwencji, takich jak spadek jakości upraw oraz niskie plonowanie. Oprócz tego system korzeniowy ulega zmniejszeniu, przez co roślina jest znacznie bardziej podatna na liczne choroby, a co więcej okazuje się niezdolna do pobierania niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor, wapń oraz magnez. Zakwaszona gleba zwiększa ponadto mobilność metali ciężkich, co stwarza ryzyko ich przeniknięcia do upraw. Aby uniknąć takich konsekwencji, rolnik musi posiadać profesjonalną wiedzę na temat tego, co to jest wapno nawozowe, a także, w jaki sposób oraz kiedy należy je stosować.

Co to wapno nawozowe?

Wapno nawozowe to połączenie wodorotlenków, węglanów i krzemianów wapnia, a także tlenków wapnia i magnezu. Jako skutek zachodzących między nimi przemian wytwarzają się kationy wapnia i magnezu, które wypierają kwaśne jony, a także aniony wodorotlenowe i wodorowęglanowe, które je wiążą. Znajomość tego, co to wapno nawozowe i w jaki sposób działa, jest niezbędne do tego, by w kompleksowy sposób zadbać o swoją uprawę. Obecnie najbardziej polecanymi produktami są te, które działają szybko i skutecznie, ale również długoterminowo. Sprawdzone wapno nawozowe ze względu na swoją niską rozpuszczalność ma zdolność do podnoszenia pH gleby nawet przez kilka lat od zastosowania.

Kiedy należy sięgnąć po wapno nawozowe?

Wapno nawozowe warto stosować raz na 2-3 lata. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek działań warto upewnić się, czy gleba na pewno potrzebuje wapnowania. W tym celu dobrze jest wykonać jej analizę za pomocą kwasomierza glebowego. Mniej pewną, ale wartą do obserwowania oznaką, jest również to, jakie chwasty pojawiają się na powierzchni gleby. Jeśli jest zakwaszona, będzie to na przykład rumianek. Pamiętajmy, że jeśli chcemy przeprowadzić odkwaszanie, wapno nawozowe powinniśmy zastosować wczesną wiosną, jeszcze przed wegetacją, jesienią po jej zakończeniu lub zimą. Zabieg nie może się zbiegać z używaniem nawozów – należy go przeprowadzić minimum 4 tygodnie po ostatnim nawożeniu i zachować jednakowy odstęp czasu przed kolejnym.

Jak wykonać wapnowanie z użyciem wapna nawozowego?

Jeżeli planujemy przeprowadzić wapnowanie na zakwaszonej glebie, najlepiej jest wybrać do tego celu bezwietrzny i suchy dzień. Przed wysianiem wapna nawozowego zadbajmy również o to, by gleba była wilgotna, jednak niemokra. Następnie rozsypujemy je i mieszamy z ziemią na głębokości szpadla. Pamiętajmy, by dobrać odpowiednią dawkę wapna – będzie ona zależna od pH i typu gleby, a także wielkości pola. W przypadku gleb ciężkich powinna być większa niż przy glebach lekkich. Ostateczną wartość należy także obliczać na podstawie zawartości tlenku wapnia w konkretnym produkcie. Miejmy na uwadze, że nie należy wykonywać wapnowania, jeżeli gleba nie jest zakwaszona, jako że przyniesie ono skutki odwrotne do zamierzonych – na przykład utrudniając roślinom pobieranie związków mineralnych.

Dlaczego warto stosować wapno nawozowe?

Profesjonalny rolnik musi wiedzieć, co to jest wapno nawozowe i w jakim celu się je wykorzystuje. Korzyści, które wiążą się z jego zastosowania, to jednak nie tylko odkwaszanie gleby, ale również poprawa jej struktury, zwiększenie przyswajalności ważnych składników przez rośliny, zmniejszenie ich podatności na choroby oraz pozytywny wpływ na mikroorganizmy występujące w glebie.

Więcej informacji o wapnie nawozowym na stronie: https://industria.eu/industria-nawozy/